Упражнение за благославяне на Олимпийските игри

  1. Запалете свещ, затворете очи и се отпуснете.
  2. Повикайте ангелите да ви пазят.
  3. Визуализирайте в третото си око Олимпийския огън.
  4. Изпратете любов, хармония, обединение, перфектна организация, сигурност, радост и др. положителни емоции.
  5. Вижте как Олимпийския огън се уголемява и достига Космоса.
  6. Благословете Олимпийските игри, такива, каквито са били някога в миналото и ще бъдат в бъдещето.
  7. Благодарете на ангелите.
  8. Отворете очи и се заземете.

Можете също да проведете разговори с други хора за смисъла на Олимпийските игри и за принципите на Олимпийското движение. Както и да споделите важността на предстоящите игри в Лондон 2012.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!