Колона от светлина за ежедневна работа

Сутрин рано при отваряне на очите активираме колона от светлина, която е лична! и в която има САМО безусловна любов и светлина от източника. Излъчваме намерение колоната да е здраво заземена, центрирана в пространството на сърцето и здраво свързана с източника. Визуализиране трите точки: Небе-Сърце-Земя. Периодично и при нужда в хода на деня си повтаряме на ум: “Активирам колона от светлина. Аз съм центриран. Аз съм заземен и свързан с източника.” Може да се създаде и пряка/кратка връзка/шорткът- като например- щракаме с пръсти, което изначава горенаписаното. Докато изучим техниката и придобием самочувствие може да ползваме долната подробна, по стъпки схема. Тази техника е от учението на Шамбала, разработено като Шамбала инициации и разпространяващо се като школа за Мултиизмерна трансформация.

Активиране на личната колона от светлина.

Дишаме дълбоко и спокойно. Оставяме всички мисли. Преместваме вниманието си в тимуса.

Създаваме своята колона от светлина и любов като се центрираме се в пространството на сърцето и изпратим, изстреляме лъч светлина от сърцето нагоре през горните чакри-гърлена, трето око, коронна, звезда на душата и още нагоре към зведния ни портал намиращ се на 2-2,5 м над главата и да се свържем този лъч светлина с Източника, с Бащата –Бог. И отново от сърцето да изпратим втори лъч светлина надолу през долните чакри- слънчев сплит, сакрална, коренна, земна чакра под стъпалата и да се свържем с ядрото на земята. Да се свържем здраво с Майката-Земя –Бог. Обединяваме двата лъча и създаваме колона от светлина с център пространството на сърцето. Разширяваме нашата лична колона от светлина толкова, колкото ни е приятно и възнамеряваме в индивидуалната за всеки колона от светлина да има само безусловна любов и всички вибрации, по-ниски от безусловна любов да се трансформират в безусловна любов.

Призоваваме СВЕТЛИННИТЕ ЕКИПИ, ангели, архангели, възнесени учители, духовни водачи и т.н. да работят с нас. Нека всичко се прави в съответствие с волята на АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕТО (най-висшия ни аспект) на всеки един от нас.

И нека утвърдим: Аз съм отворен и готов да приема всички енергии в съответствие с Божествената воля и волята на моет АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ.  Степента на позволение е равна на степента на трансформация.

Нека утвърдим: АЗ СЪМ ТОЗИ-АЗ СЪМ МАХАТМА В ЛЮБОВ. АЗ СЪМ ТОЗИ, АЗ СЪМ БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ.

Създаваме вортекс в центъра на помещението/пространството и го разширяваме. Определяме вибрациите му да са равни на Махатма(безусловна любов) и утвърждаваме: ВСИЧКИ ЕНЕРГИИ С ВИБРАЦИЯ ПО-НИСКА ОТ МАХАТМА ДА СЕ РАЗТВОРЯТ И ТРАНСФОРМИРАТ В СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ.

Подсилваме заземяването и отваряме очи.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!