МАНТРИ ЗА ПРОМЯНА

МАНТРА ЗА РАБОТА С ЧИСЛОТО ЧЕТИРИ (Нина Ничева)

Привличам силата на четири, защото се нуждая от нея сега. Аз съм (трите имена, дата на раждане). Нека енергията на четирите посоки и четирите стихии да подпомогне връзката ми с четири, за да получа стабилност и вътрешна сила.

МАНТРА ЗА РАБОТА С ЕНЕРГИЯТА НА МЕСЕЦ АПРИЛ- Към ангела на силата на април– особено силно когато се чете на 1во число от месеца, но може и през останалото време (Нина Ничева)

Търся твоята подкрепа, небесна сила-пазител на месеца. Нуждая се от силата на Извора, от който съм част. Свържи ме с неговата енергия, любов и сила, за да възстановя своята същност на душа в тяло, водена от духа. Аз съм ( трите имена, дата на раждане и къде се намирате). Благодаря ти.

МОЛИТВА ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЗАПИСИ

Господи, моля те изтрий записа в мен, който ме прави участник в ситуацията…Въпреки, че съм част от тази ситуация аз напълно и безрезевно приемам и обичам себе си. Благодаря ти!

В края на енергийната работа в този или други случаи е нужно да стабилизираме полето и направим новите записи трайни:

Господи, моля те стабилизирай полето на новите записи на любов, баланс, хармония, центрираност, здраве и изобилие и ги направи трайни сега.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!