Молитва за здраве

Всеки болен, за който до нас достигне информация, потенциално се нуждае от нашата помощ и ние бихме могли, ако усетим порив, да помогнем за този човек чрез нас да се канализира и заземи лечебна енергия. Споделям молитва, която е предназначена за тежко болен приятел и която би могла да се ползва от всички, които искат да помогнат на роднина, близък, приятел или непознат, на когото чуем или усетим призива за помощ.

Позволявам чрез мен да се канализира и заземи лечебна енергия за ситуацията на (име) и семейство. Позволявам чрез мен да протече всепроникваща любов, прошка, благодарност, покаяние за тях. Нека всички промени да стават леко, бързо, здравословно, безопасно със съгласието на Аз съм Присъствията на всички участници и според Божията воля, заземено и центрирано в енергиите на Майката-Баща-Бог-Източник и всички нишки на привързаност, очаквания и зависимост от резулата бъдат прерязани сега, Амин!

Картина "Очите на Мария",худ. Андрей Янев www.andreyyanev.com

Картина “Очите на Мария”худ. Андрей Янев www.andreyyanev.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!