Молитва за чудотворство- Никулденска мантра

При всичкото ми уважение към вярващите в чудеса ми се иска да изясня, че чудесата никой не ни ги прави или дава- чудесата не идват отвън, чудесата ги правим самите ние, когато си взаимодействаме със съзидателната енергия, която Източникът/Вселената щедро ни предоставя. Процесът на чудо-творението е същият съзидателен процес на съ-творение, чрез който сме се явили на земята и чрез който проявяваме своите уникални заложби на съ-творение на реалността си. Убеждението, че чудесата идват отвън е отново връщане в омагьосания кръг на отказа от лична сила- някой или нещо ми дава или не ми дава на мен, дава на другите и т.н. препратки към матрицата на жертвата-насилника, към матрицата на недоимъка. Щом осъзнаем, че чрез нас протича съзидателната сила, която твори чудесата и ние участваме в процеса на чудо-творението, започва и самото чудо-творение. За това и моята Никулденска мантра е:

ИСКАМ, ГОТОВ СЪМ И ПОЗВОЛЯВАМ ДА СТАНА ИСТИНСКИ ЧУДОТВОРЕЦ. ИСКАМ, ГОТОВ СЪМ И ПОЗВОЛЯВАМ ДА ИЗУЧА ПРОЦЕСА НА ЧУДО-ТВОРЕНИЕТО. МОЛЯ, Св. Николай ДА МЕ НАПЪТСТВА И ВОДИ ПО ТОЗИ ПЪТ НА СЪ-ТВОРЕНИЕ И ДА МИ ПОМОГНЕ ДА СТАНА ИСТИНСКИ ЧУДОТВОРЕЦ.

Ключов елемент в чудотворството е ВЯРАТА. Вярата, че съществува такава съзидателна сила и тя е достъпна и безплатна! за нас, вярата, че сме способни да я употребим в съ-творяването на мечтите си, вярата че ние сме богоподобни и следователно възможностите ни са безгранични.

Следователно към горната мантра прибавяме по избор още един елемент:

МОЛЯ, Св. Николай ДА УСИЛИ и ПОДКРЕПИ ВЯРАТА МИ, ЧЕ МОГА ДА СТАНА ЧУДОТВОРЕЦ И ДА ТВОРЯ ЧУДЕСА ЗА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ С ЛЕКОТА!

Чудотворната икона на св. Николай, оцеляла при бомбардировките на София

Чудотворната икона на св. Николай, оцеляла при бомбардировките на София

В моя случай дори когато записпах този текст, мантрата се реализира :)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!