Молитва за вътрешна пренастройка

Създателю, духовни мои помощници, мои висши аспекти на АЗА, обръщам се към Вас с молба за съдействие днес, тук и сега да осъществя своята вътрешна пренастройка така, че винаги и във всяка ситуация да виждам, намирам, усещам, разбирам положителните й страни, да откривам даровете й и приемам благословиите й!  Моля да бъда винаги в синхрон с енергиите на момента и да преминавам през промяната на крилете на ангелите и Любовта! Амин!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!