Спокойствието- как бързо да го възвръщаме

Да потърсим начин за бързо възвръщане на духа чрез центриране в сърцето и намиране на нова перспектива, нова гледна точка като:

а/ се фокусираме в настоящето- не в бъдещето- не търсим опора в бъдещето!

б/ почиваме, релаксираме по-често

в/ учим се на гъвкавост и готовност да променим плановете си

г/ търсим осъзнато лъча надежда и доброто във всяка ситуация- винаги има такова

д/ общуваме чрез сърцето си- не чрез ума. Избираме да бъдем милостиви, не прави.

е/ не губим далечната перспектива, даваща смисъл на живота, не се увличаме в играта на хаоса наоколо, не преживяваме драматично случващото се- играем играта живот, но не се вживяваме

ж/ отворени сме и активно търсим новите възможности

з/ в готовност сме да действаме когато внезапно се отваря врата там, където преди не е имало такава

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!