Тонг-Лен

По  Далай Лама – духовен и политически водач на Тибет

Практикуването на будистката медитация Тонг-Лен или „даване-получаване” подпомага да се преодолее болка, включително и физическа, и сърцето да се изпълни със състрадателност.

Смисълът й е, когато някой страда, да пожелае чрез болката, която изпитва, да изчисти болката на всички останали хора по земята, страдащи по същата причина. С други думи – да изкупи болката на Земята. Това придава нов смисъл на страданието като определя ситуацията ни като самопожертвователна. В известен смисъл някои страдащи могат да се почустват „привилегировани” да страдат заради останалото човечество. Тази медитация се противопоставя на егоизма и увеличава вътрешната  сила. Ето как става това:

  1. Визуализирайте от едната си страна хора, които страдат и се нуждаят от помощ.
  2. От другата страна вижте себе си, като въплъщение на Аз-а, центриран в себе си и фокусиран в собствените си нужди без да се интересува от нуждите на другите.
  3. Обърнете внимание към коя страна инстинктивно се чувствате по-близко. Към страната на страдащите ли принадлежите или към самодостатъчните?
  4. После се фокусирайте върху страдащите и нуждаещите се. Насочете положителна енергия към тях. Мисловно им дайте своето здраве, богатство, успехи, щастие. След това си представете как в замяна поемате тяхното страдание, проблеми, глад, безпаричие, нещастие. За улеснение може да си представите, че това е страдащо дете от Африка, за което няма дом, храна, любов.

Почувствайте това дете като ваше, или като ваш близък, приятел. Вие не го познавате, но фактът, че то е дете на планетата Земя, на която живеете и вие, вече ви прави близки.

Помислете си как това дете не е в състояние да се справи само и има нужда от помощ. Протегне ръка и му помогнете, поемете неговото страдание и му дайте в замяна своето благополучие. После разтворете тези негови страдания в сърцето си, нека те напълно се стопят и изчезнат. Вижте детето отново щастливо, нахранено, обичано.

  1. Комбинирайте тези визуализации с дишането – при вдишване поемате, при издишване давате.
  2. Отворете очи, благодарете и се заземете.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!