Упражнение за активиране на 12-те чакри в човешкото тяло

  1. Запалете свещ.
  2. Седнете удобно. Затворете очи. Дишайте дълбоко като се концентрирате върху дишането.
  3. Повикайте  Архангел Михаил и личните си ангели да ви пазят.
  4. Започнете от долу нагоре като работите последователно с всяка една от 12-те чакри и повикате съответния Архангел – управител на чакрата, рисувате символа на чакрата в аурата си и визуализирате цвета й. Вдишвайте и издишвайте три пъти в съответната чакра нейния цвят. Разширете аурата си, за да се свържете със съответната планета.
  5. Започнете със Земната чакра. Повикайте Архангелите Сандалфон, Рокфиел и Джерсиса да се свържат с вас. Визуализирайте чакрата под краката си като бяла сфера с черен контур и вдишайте и издишайте  в нея тези цветове три пъти. Нарисувайте сферата в аурата си. После почувствайте как аурата ви се разширява и достига до планетата Нептун и нейния извисен аспект Тутилей. Продължете по този начин с останалите чакри нагоре.
  6. Като приключите с 12-те чакри благодарете на всички Архангели и ангели и затворете чакрите като мислено ги докоснете.
  7. Отворете очи, изпийте топла напитка и се заземете.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!