Посяваме семената на Новата земя

Датата 26 януари 2017 на земен е план е времето, в което са призовани да се свържат всички души, произхождащи от Синия лъч на Светлината, свързани с Делфините/Китовете и произхождащи от Сириус. На земята тези хора са изразители и пазители на мъдростта и истината и напътствани от божествените същности Изида-София-Шекина-Шакти. Те са призовани да започнат серия от активации и изграждане на система/мрежа за връзка на земята, подобна на интернет, с която да могат заедно и единно, посредством светлината, която вкореняват по отделно на земята, да създадат новата матрица на земен живот, новата земя. Новата матрица се отличава от старата по това, че в старата свободата на действие е ограничена и хората зависят от предварително определеното им място, т.е. старото ограничава свободния избор. В новата матрица има свобода, която да позволи на всеки човек на земята да живее живота си като резултат от свободния си избор и свободната си воля. Да живее живота си спокойно, радостно, вдъхновено, изобилно и в любов. Датата 26 януари е избрана не случайно, поради силната нумерологична вибрация и положението на планетите в пълен ход напред. Всички души с произход от Синия лъч на Светлината, които усетят подтика да медитират, да се молят на този ден и напред през 2017 допринасят за изпълнението на зададената още преди рождението задача. През 2017 периодично ще има координирани действия за вкореняване на мощните вълни на промяната на земята. В този смисъл независимо дали тази информация на материален план ще достигне до тях или не, те са известени. Това, което могат всички съпричастни да направят ,е да подкрепят този процес на изпълнение на свещената задача на Мъдрите на земята. Подкрепа е осигурена от всички йерархии, възнесени учители, пазители на земните царства, Гая, ангели, архангели, феи, леприкорни, гномове, еднорози, Плеядите, Арктурианците, Звездните галактики подкрепящи Еволюционния ни план и т.н. Този нов съюз на Светлинните работници на земята работи отдавна, но през 2017 действията стават по-координирани и насочени към това, хората, които се намират на земята да подходят с повече осъзнатост в процесите на промяна. Земята се трансформира, земният живот се преструктурира и промените, които настъпват през 2017, 2018, 2019 са манифестация на посетите семена за изграждане на Новата земя.

Синият лъч на Мъдростта. Картина Дарина Янева www.artdarina.com

Всеки, който прочете тези редове, нека определи сам своята съпричастност и да бъде спокоен, ако изяви желание да помага, нашите звездни братя и духовни помощници ще се отзоват и ще дадат конкретните задачи до желаещите, съобразно уникалните таланти на всеки.

Нека благословим нашите братя и сестри от Синия лъч- инкарнирани или не- с тази свещена мисия на посяване на семената на Новата земя и създаване на Съюз на Светлините работници на Земята!

Да бъде Новата земя за всички на земята!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!