Случките на годината 2020

Към настоящия момент на писане на този материал, през март 2020, сме в ситуация, в която като колектив не сме били, поне никой от нас не помни. Тази ситуация има конкретно име, конкретни механизми на проявление, които са непознати за нас, но като ситуация, като архетипна енергия, е добре познато старо. Още веднъж – в същината си, в принципите на разгръщане, преживяваме нещо познато. В “сценографията”, в “мизансцена”, обаче, има “иновативни” елементи, които правят така, че случващото се да изглежда, да прилича, на нещо “ново”.  Както мъдро казва народът ни : “Старата песен на нов глас”. Лъха на опити да се възбудат неосъзнати спомени, които да ни задържат там, където вече сме били. Новата енергия нахлува на земята, всеки ден, в който въздухът трепти с кристална светлина е глътка нов ден. Ако се дистанцираме от мислите си, ако погледнем все едно всичко, с което ни залива информационното поле не съществува, какво ще видим, какво ще почувстваме? Ако си СПОМНИМ кои сме, какво носим, на какво сме способни, какъв би бил денят ни? Уроците от последните 10, 20+ години осъзнатост, могат успешно да бъдат приложени и подобно на феникс здравият разум, разумното ни сърце да се събуди за избора си на новия ден. Разумните гласове напомнят да се възвърнем към себе си, да прегърнем своята сила и да пребъдем в единното. Тези, които преминават през опитности на физическото проявление, са воини на светлината, чрез които колективно еволюираме.  Внимание: Казаното НЕ изключва мерките, които вече сме предприели и изискват разумност и лична отговорност! Казаното ПРОМЕНЯ отговора, перспективата, гледната точка, към това, което срещаме сега. Допълва и разгръща потенциала на случващото се като механизъм, чрез който да трансформираме и да подходим към една НЕОБРАТИМА промяна по нов път. Тази промяна е едно от проявленията на планетарната еволюция, за която промяна поколения са мечтали! Да се върнем към колективната си мечта и да използваме наличния потенциал, за да й дадем път. Мечтата е пред нас, не зад нас. Мечтата е реалност към която се приближаваме, а не отдалечаваме.

За личния ни път на израстване, по-долу приложен текст като тест и възможност за лично обогатяване.

Да въведем няколко опорни точки, които да ни обединят:

  • Всички на тази земя еволюираме, развиваме се, израстваме.
  • Всяка една ситуация се състои от три елемента: 1. Какво се случва- същината на случващото се. 2. Информацията, известие, за това какво се случва- дрехата на случващото се. 3. Реакцията ни на случващото се- нашият отговор.
  • Ситуация, която изненадва, е ситуация, която нещо променя.
  • Всеки човек има заложени в неговия/нейния потенциал механизми за справяне със случващото се на земята.
  • Всеки човек  прави сам своите избори.
  • Ние сме свързани с колективно поле.
  • Във всяка ситуация има заложени възможности за реакция.
  • Всяка реакция изхожда или от позицията на жертвата /на мен ми се случва/ или от позицията на случката /аз избирам да …/
  • Това, което мисля, това към което гледам, на него давам личната си сила.

Обединени в опорните ни точки да поставим няколко въпроса, които принципно са валидни, когато се срещаме с промяна.

Въпроси: /като тест/

1. Какво знаем за случващото се?

2. От къде черпим информация?

3. Можем ли да поставим под съмнение достоверността на тази информация?

4. Ако можем- кой би се облагодетелствал?

5. Каква е нашата реакция- лична- и на какво се основава тя?

6. Поражда ли страх?

7. До момента какво точно правим, за да се справим?

8. Има ли борба, битка с “врага”?

9. Участвам ли емоционално?

10. Ако се дистанцирам, ако навляза навътре в себе си, какво усещам?

11. По името на “врага” може ли да почерпя информация? На какво ниво се случва? И какво ми говори това?

12. В случващото се има ли инструмент за израстване- лично и колективно и кой е той?

13.  Чувствам ли се безсилен и мога ли да променя това, ако да, как?

14. От всичко, което знам и мога, кое би ми помогнало да намеря своя път?

15. Има ли някаква опитност, която съм придобил на теория и мога да изпробвам да превърна в част от себе си, да интегрирам, да израстна?

16. Имам ли лична сила да сътворя за себе си друга реалност?

17. Какви помощни средства мога да използвам, за да премина в друг свят?

Отговаряйки на тези въпроси, всеки САМ може да намери пътя. Името, на случващото се подсказва пътя.

виж още бутон “упражнения и медитации” ,също линк “многоизмерна антивирусна защита активирана”.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!