Шамбала инициация в основно ниво.

Подробности за обучението в основно ниво Шамбала виж тук.

Новини:

На 22 и 23 ноември се проведе семинар за иницииране в основно ниво на Шамбала с великолепна група, която постигна без затруднение хармония и баланс още в първите минути. А беше и толкова забавно. Има някои незабравими мигове и реплики, които и сега ме карат да се усмихвам. Благодаря на всички за радостта да бъдем заедно!

Един от незабравимите мигове, нережисиран кадър размисъл.

Един от незабравимите мигове, нережисиран кадър размисъл.

 

Кой казва, че е трудно?

Кой казва, че е трудно?

Още по темата за размисъла.

Още по темата за размисъла.

Групата и светлината след активациите в края на семинара!

Групата и светлината след активациите в края на семинара!

Следващите дати на Шамбала инициациите виж тук.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!