Шамбала инициация в основно ниво.

Подробности за обучението в основно ниво Шамбала виж тук.

 

Един от незабравимите мигове, нережисиран кадър размисъл.

Един от незабравимите мигове, нережисиран кадър размисъл.

 

Кой казва, че е трудно?

Кой казва, че е трудно?

Още по темата за размисъла.

Още по темата за размисъла.

Групата и светлината след активациите в края на семинара!

Групата и светлината след активациите в края на семинара!

Шамбала инициациите виж тук.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!