Времето като измислена реалност

Времето, проектирано в графиката на циферблата, извежда в осъзнатостта нови хоризонти на дефиниране. Измерено според положението на слънцето на хоризонта, възприятието рисува кръг, в който денят се заменя с нощ и нощта с ден. В пясъчния часовник броят на песъчинките определя възприятието като отрязък с начало и край. А циферблатът съчетава и трите принципа- на въртене в кръг и отброяване в отрязък. Докато стигнем до светещите цифри на тъмен екран, където кръгът се заменя с ритъм.

Времето от пясъка до екрана- илюзията променя формата си.

Във всички опити на човечеството да опознае принципа на времето са заложени закони на Вселената- за началото и края, за ритъма и движението, за развитието като кръг на взаимодействие на структури с по-силна или по-неясна обособеност. Ригидните структури, съпротивляващи се на промяната формират идеята за миналото, а недостатъчно оформените и нестабилни прояви -идеята за бъдещето.

Ригидните структури, съпротивляващи се на промяната формират идеята за миналото, а недостатъчно оформените и нестабилни прояви -идеята за бъдещето.

Времето отразява движение от точка А до точка Б. В третоизмерната реалност, в която сме разгърнали своята земна опитност, реалността се възприема като плоска, както гледаме снимка или стоп кадър. На снимката движението прилича на линия и възприятието за придвижване от точка А до точка Б се определя като време. Колко “време” е нужно за да се стигне от А до точка Б всъщност е “колко бързо” точка А се влива в точка Б. Така времето става производно на скоростта, с която се променя перспективата(гледната точка) и А изчезва, а на нейно място се е появява Б. Перспективата от своя страна е функция на ориентацията в така нареченото пространство, където на земния план са определени пространствени центрове,наричани посоки според движението на Слънцето. Изток- от където изгрява, Запад – на където залязва, Север- където го няма, и Юг- където грее най-дълго. В това число и допълнителните комбинирани четири: Североизток, Северозапад, Югоизток, Югозапад.

Следователно животът на земята се структурира в две плоскости – едната е време, другата пространство, като кръст с две рамена. Времето е резултат от промяна на перспективата, а пространството е система за ориентация на посоката на движение. Времето е вертикал, пространството хоризонтал.

Времето е резултат от промяна на перспективата, а пространството е система за ориентация на посоката на движение

Тази схема на осмисляне всъщност не съществува в друга, освен триизмерната реалоност, в която живеем на земята. Извън трето измерение няма плоскости, няма горе и долу ляво и дясно. Следователно движението е хаотично. Структури, от които се отдалечаваме се определрят като минало, което се характеризира с преживяна опитност и вид подредба. Структурите, които пренареждаме, се характеризират с неусвоена опитност и следователно са неструктурирани и посоката на движение е към тях, тези структури са бъдеще.

В третоизмерната реалност се движим от минало към бъдеще по права линия в плоска реалност, а в другите измерения се движим хаотично от преживяната опитност към опитността, която искаме. Така единствената сигурна реалност остава в преживяването, което се случва в АЗА или още в пространството на сърдечната енергия, където се сливат всички перспективи, всички измерения.

Comments

One Response to “Времето като измислена реалност”
  1. Хрисимир Ангелова says:

    Благодаря за медитациите!
    Те пречистват,балансират,хармонизират и зареждат!Последното слушане ми даде усещане за финес и аромат на розово масло.След това се чувстваш тонизиран.С нови сили поемаш уверено напред.
    Енергията на любовта твори чудеса!
    Здравей

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!