Истината за Изобилието

За мнозина от нас в последните месеци водеща тема за размисъл е изобилието. По тази причина ми се иска да поговорим малко и за него и за натрупания досега опит. Написани са хиляди книги и статии за това как да станеш богат и какви техники да прилагаш за изобилен живот. Но лично аз никъде не срещнах едно простичко обяснение като това което ще се опитам да ви предложа тук.

Изобилието е свързано със сърцето. Когато сърцето и сърдечната чакра са „заключени” тогава потокът на изобилето, който по същество е жизнена енергия, не може да премине и образно казано си остава „отвън”. Заключването може да е причинено от „болка” или от предпазването от нея. Болката е илюзорна и свързана с емоционални преживявания, които са донесли страдания, унижения и лишения в този или минали животи. Заключването представлява „защита”, която е форма на липсваща вяра- вяра в Бог и божествената справедливост. Следователно и представлява форма на контрол. За да се премине отвъд това съствояние е необходимо тези механизми да се осъзнаят и да се насити пространството с  любов. Но любовта не е нещо, което другите ни дават, а е енергия, която ние самите отдаваме когато се наситим с нея! За да се разтвори сърцето е нужно да заобичаме себе си, живота си, съдбата си, кармата си, такива, каквито са. Т.е следваща стъпка към насищане на пространството с любов е приемането – премането на нещата, такива, каквито са. По този път неизбежен етап е осъществяването на прошка за нанесени несправедливости, както и изпълването със смирение пред висшата воля. Като резултат се ражда вярата, че всичко се движи в правилната посока и навреме  и това е необходимата работа за да се изпълни сърцето ни с любов и благодарност към Създателя и неговите творения.

На този етап ние вече се превръщаме в прелващи от любов сърца и по естествен начин пожелаваме и ДРУГИТЕ да са като нас, да са щастливи и да не страдат. Именно това е енергията на състраданието. Енергията на състраданието е енергията, която ни помага да разбираме единството, че ние всички сме свързани, че ако ти приятелю страдаш, страдам и аз. И тъй като естественото движение в природата е „надалеч от болката и към щастието” то ние наистина пожелаваме другия да не страда. В момента, в който у нас се роди волята да поискаме другите да не страдат, ние се докосваме до Божественото и се свързваме с енергията, изявавана от Богородица и Куан Ин в източната религия. В днешния свят не е достатъно само ние да сме добре, а всички хора и същности на планетата да преживяват благополучие и щастие. Защото щастието е рожденно право на всеки, но също и умение и като такова изисква подходящо обучение и постоянство.

Картина на изобилието

Картината на Дарина Янева за медитация и отворянe на сърдечната чакра и свързване с потока на изобилието.

Чувствам се много привилигирована да имам такава прителка като Дари на която мога да се обадя и да разкажа всичко това и да я помоля да го нарисува, а тя да ми отговори „аз вече държа молива”.

Схема на изобилието

Осъзнаване

Приемане

Прошка

Смирение

Вяра

Любов и Благодарност

Състрадание

Щастие

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!