Минало-настояще-бъдеще

Наближаваме момента, когато кармичните вериги отпадат и онова, което ни се случва е плод единствено на нашата визия. Днес представлява онова, което сме сътворили вчера, а утре ще бъде това, което ще сътворим днес. Всеки ден ни приближава по-силно до мощта на сътворението. И затова е толкова важно и прекрасно да използваме този месец, за да изчистим и подредим себе си.

Много важно е да разберем и осъзнаем разликата между енергиите на миналото, настоящето и бъдещето и правилно да се хармонизираме с тях.

Миналото е онова, което не можем да променим, но от което извличаме опитности. Опитът е онова, което осмисляме и което определя нашия избор за бъдещето. Миналото не можем нито да го задържим, нито да го обвиняваме или да се срамуваме от него. То е. Него можем да го РАЗБЕРЕМ.

Що се отнася до настоящето, то е онова, което преживяваме сега и в което участваме с емоциите си. В него обаче ние творим визията за нашето бъдеще. Ако в настоящия момент сме спокойни, ако не се борим и не се тревожим, то ние постигаме вътрешен мир, а заедно с това и възможността да сътворим една прекрасна визия за утрешния ден. Ето защо е изключително важно  настоящето да  го ПРИЕМЕМ. В крайна сметка нали то е това, което сме визуализирали вчера?

А бъдещето-то е онова, което сме пожелали и визуализирали доколкото ни е достигнала смелост и вяра. Но внимание- там силата ни се разпростира до очертаване на енергийната визия- за любов, изобилие, признание, взаимопомощ и т.н.  а НЕ в кодиране на това какво някой конкретен човек трябва да направи или каже. Ако ние налагаме собствената си воля на това какво и как да се случи, защото ние смятаме че това е правилно – то това е КОНТРОЛ. Ако творим с желание за създваане на положителна енергийност и опитност и очакваме това да се случи по точно определн начин, време или с участието на желан от нас човек, то ние прекършваме волята на този човек. Защото той в този момент може да пожелае да сътвори друга реалност. По отношение на бъдешето наличната  ни енергия е енергията на СМИРЕНИЕТО.  Смирението като признаване и уважаване на божествената воля и божествения сценарий. С разбирането обаче, че Бог   НЕ Е авторитет/ началник, който върши някои работи по-добре от нас, а Божествена воля  като произход, доближаващ се до висшето ни Аз, а от там и до светлината и източника.

Или с други думи схемата за времево-енергийно съотношение е следната:

МИНАЛО – РАЗБИРАНЕ

НАСТОЯЩЕ -ПРИЕМАНЕ

БЪДЕЩЕ-СМИРЕНИЕ

А демоните  са следните

Минало- вкопчване

Настояще-битка

Бъдеще- контрол

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!