Блокажи и проблеми често срещани в консултациите и разговорите

Благодаря на всички, които ми се довериха и споделиха проблемите си в активно търсене на решение. За да уважа личния свят и преживявания няма да споменавам имена и конкретни случаи, а щe ги обобщя. За улеснение ги групирам като отнасящи се към миналото, към настоящето и към бъдещето. 

  • Блокажи и проблеми, отнасящи се към миналото – в тази група влиза проблематика на личните взаимоотношения, която се манифестира в нехармонични отношения, липса на партньор или конфликт. От първите редове или мигове на споделяне се долавя голямо напрежение, което харектиризира енергийния застой. В този случай човекът отсреща е „заседнал” в някаква негативна емоция от миналото като обида, болка, яд, раздразнение и времево си е останал в този момент. Това може да е било вчера или преди години, но се отнася към нещо преживяно в миналото, което НЕ Е СЕГА. Енергийно са се оплели вериги, които спират развитието. В такива случай препоръчвам освобождаване от миналото с ПРОШКА- виж в сайта Хуна прошка или късане на енергийни нишки с меча на Арх. Михаил.
  • Блокажи и проблеми, отнасящи се към настоящето – в тази група отнасям случаите на откъснатост от душата. Когато увлечени във вихъра на ежедневието, забравяме за себе си и за собствената си божественост и така да се каже, сами се правим „жертва на обстоятелствата” , плод на нашите или чуждите, насложени ни страхове. Като например манипулативното „нямане”.  Манифестацията на проблематиката обикновено е безпаричие или безработица. В тези случаи е добре да се обърне внимание на заземяването, възвръщането на собствената сила и свързването със СЕБЕ СИ. Както и в търсенето на уникалния ни талант  и способности и в себеизразяването чрез ТВОРЧЕСТВО. Това може да се умения, отнасящи се до изкуството, но това не е задължително. Творчество е всяка онази работа, която вършим с любов и отдаваме в служба на другите и Вселената. Когато творческият потенциал стои „заключен”, защото имаме да работим за пари, тогава и парите  остават някък си „заключени” и недостигат до нас.
  • Блокажи и проблеми, отнасящи се към бъдещето- това е всичко онова, което си мислем, че трябваше отдавна да стане, а не става, защото сме го подчинили на своя КОНТРОЛ. Обикновено това се отнася до души, които доста са напреднали в духовното развитие, но все още запазват модела на контролиране на живота си. Т.е. знаят какво и как и кога да им се случи. Добре е да се знае какво искаме, но как и кога са в ръцете на Вселената и колкото по-малко човешка намеса, толкова по-бързо ще става това. Контролът се лекува с укрепване на ВЯРАТА и пускането по течението. Както и с много молитви да се освободим от него.

И в трите групи проблематика се наблюдава недостатъчна работа с ангелите и архангелите, светиите, феите, херувимите и др. от небесното царство. Сякаш изпитваме неудобство да ги безпокоим. Може да се отправят молитви и за това да се научим да молим за помощ и да я приемаме!

За всеки проблем и болест си има лечение и ние просто имаме да намерим най-подходящия невидим или видим помощник, който най-добре резонира с нашата душа. Ключът към всеки проблем не е в намирането на отговора, а в задаването на въпроса.

Надявам се да съм ви полезна и ви благодаря, че четете тези редове и неуморно работите за светлината.

С обич

Стефи

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!