Посвещения и инициации

По пътя на извисяване душата преминава през различни „порти”, които на физическо ниво, които се усещат като сериозни изпитания. Те са тези точки, през които се преминава на по-високо енергийно ниво. В различни източници се описват като посвещения или инициации, а в приказките понякога са представени като битките на героите със злото. Уникалността и голямата благословия на времето, в което живеем, се състои в това, че сега има енергия и възможности в рамките на един живот да се преминат повече от 1 посвещения, а понякога и всички!!! За сравнение в миналото е било нужно да се живеят по няколко живота за да се мине дори само едно!

Какъв потенциал има само приготвен за нас, нали?

По­-долу и много накратко описвам етапите с цел всеки един от нас да се ориентира докъде е стигнал. Също и за да сте спокойни, ако много се тресе около вас, вероятно преминавате през портите небесни.

Първо посвещение

Първото посвещение поставя на изпитание физическото тяло и води до събуждане, отваряне на съзнанието за духовното. С него започва духовната работа. Понякога провокацията е смърт на близък човек или физическа загуба, която прави така, че материалният свят да изглежда безсмислен и душата поема пътя на търсенето на истината.

Второ посвещение

Второто посвещение се насочва към емоциите и често е най-трудното за преминаване. Свързано е с много болка и наранени чувства. Понякога отнема по няколко живота, за да се излекува емоционалното тяло. Често се съотнася към изплащането на кармичните задължения и едната страна-участник изглежда като че ли се държи безобразно.

Трето посвещение

Третото посвещение е насочено към менталното тяло. На ученика се налага да постави под контрол мисленето и да овладее мисълта си. Да започне да мисли и произвежда само положителни мисли. Това посвещение също е трудно и често изправя пред портите на смъртта- чрез осъзнаването на преходността на живото и приемането на съдбата. Понякога действително има тежко и критично заболяване,което изглежда безнадеждно, но като по чудо свършва добре. Но това не е задължително. Загубите могат да бъдат от всякакъв порядък.

Четвърто посвещение

Много разрушително като усещане. Това е визията за разпятието. Душата е изправена пред своите страхове и се бори да ги изчисти от себе си и от колективното подсъзнание. При това посвещение също има болезнена загуба- често развод или смърт, но нещо което е имало дълбок смисъл си отива. Понякога трае продължително време, даже години, през които човек се чувства като разпънат на кръст.

Всички тези болезнени посвещения всъщност са възможности. И колкото по-осъзнато се преминава през тях, толкова и по-успешно. Обикновено след четвърто посвещение се чисти кармата.

Пето посвещение

Това е първата стъпка към монадата, към състоянието на АЗ СЪМ, когато душата напълно е сдала контрола и се е оставила на Божественото да води напред. Това е момента, в който се встъпва в служба на човечеството и изразява нашата готовност да свършим работата, която е нужна на света. Ставаме едно с нашата божествена мисия.

Шесто посвещение

Това е самото извисяване като духовен учител като душата прави избор дали да остане или не във физическо тяло.

Седмо посвещение

За преминалия през тази висока вибрация съществуването е само духовно и няма възможност за физическо тяло.

Завършвам този бюлетин с една молитва за изчистване на кармата. За тези, които се чувстват готови да прережат веригите на кармичните задължения Господарите на кармата сега предлагат нейното изчистване. Ако желаете сериозно да се заемете с това, молитвата се чете 3 пъти на ден за 30 дена. Тя е мощна Хуна, молитва. Възможно е през тези 30 дена да преживеете някакви сътресения- заболявания или други проблеми. Но не се притеснявайте от тях, защото така изцяло ще разчистите старото и отворите врати за новото. И незабравяйте, когато чистим своята карма, ние чистим и кармата на човечеството.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!