Уран в Телец-решаваме нерешими уравнения

На 6 март 2019 Уран се премества в Телец като слага с това край на ерата на индивидуализма, на его-бунта, породена от присъствието на същата планета в Овен. Уран-планетата на неочакваното, на експресивността, оригиналността и новаторството, пребиваваше в знака на Овена от 2010 до 2019 с ретроградности връщащи го назад или изпращащи го за кратко в знак напред. Пак по това време допринесе за разгръщането на нечувана дигитална революция! В по-нисшите нива преекспонирайки Его-то, във по-висшите вибрации- разгръщайки АЗА. Последните напъни на присъствие в Овен са от 6 ноември 2018 до 5 март 2019, което за родените под знака на Овена е рядък шанс за един-път среща.

Уран се извърта по зодиака в рамките на 84 години!

Уран се връща в знак отново след  84 години

Посрещаме Уран в Телец за трайно пребиваване на 6 март 2019 до 2026 /с малки отклонения/ и с това настъпва ерата на дълбоката, видима, лична и обществена трансформация на всичко, което съставлява материалния свят и неговите придобивки и механизми на управление. Пари, власт, имоти, земя-  каквото можем да пипнем, видим и чуем се готви за нова премяна.

Уран в Телец в историята

22 август 1515-13 март 1524

21 май 1683-28 април 1691

3 май 1767-8 април 1775

8 юли 1850-14 март 1859

6 юни 1934-15 май 1942

От таблицата по-горе е видно, че годините най-близки до нашето време са годините на голямата депресия и началото на Втората световна война. В първия посочен период 16ти век се случват великите географски открития и променя картата на света. Кафето и порцеланът идват в Европа и се разгръща Ренесанса.

 

Снимка Уран в разрез. Обществен каталог.

Какви промени можем да очакваме през идните години до 2026 остава мистерия с вълнуващо начало на един дълбок цикъл промени за цялата земя. Родените под знака на Телеца са подложени на тестове за огъвкавяване и адаптиране. При тях случващото се може да се движи в няколко посоки- посока на “втвърдяване”, което води до още по-голям инат в крайностите си, но също възможност за справяне и оцеляване при трудни условия. Смяна на приятелски и социален кръг също. За останалите знаци влиянието е в зависимост от дома, в който се намира управлява от Телец, както и Уран. Какъвто и да е случаят, налице в положителния аспект на тази промяна, са условия, чрез които можем да преминем през ситуации, които преди не бихме могли. Имам резерв, потенциал да постигнем непостижимо. Имаме сила, да решим нерешими уравнения.

Уран в Телец дава сила да решим нерешими уравнения

Ако искаме да се ориентираме за влиянието в личния ни хороскоп на Уран в Телец да си спомним случките повреме на краткото му пребиваване през 2018- интродукцията на този аспект- от 15 май 2018 до 6 ноември 2018. През този период на всички се даде да вкусят посоката на новото си развитие и лична трансформация. На планетарно ниво- също- пари, финансии, управление, власт, притежания- всички най-ригидни слоеве на обществото дочакаха своя час.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!