Хуна прошка – молитва за изчистване на кармата

Аз прощавам на всички които някога съзнателно или несъзнателно са ме наранили или обидили през този или някой друг живот, на тази или на някоя друга планета, в това или някое друго измерение. Аз давам прошка.

Аз искам прошка за всичко, което някога съзнателно или несъзнателно съм направила, с което съм наранила или обидила някого през този или някой друг живот, на тази или на някоя друга планета, в това или някое друго измерение. Аз моля за прошка.

Аз прощавам на себе си за всичко, което съзнателно или несъзнателно съм направила и с което съм наранила или обидила някого през този или някой друг живот, на тази или на някоя друга планета, в това или някое друго измерение.Аз приемам прошка.

Свободен/на съм. Всички вериги и ограничения се смъкват от мен. Аз съм Господар с пълна Сила.

Comments

2 Responses to “Хуна прошка – молитва за изчистване на кармата”
  1. Стефка says:

    Молитвата се чете три пъти.Идеално би се съчетало с пълнолунието и лунната баня,в крайна сметка и двете са насочен към изчистване.Най-добре е обаче да е в продължение на 30 дни всеки ден по три пъти на ден.

  2. Happy68 says:

    Предполагам, че е добре текста да се повтори няколко пъти? А дали ще е подходящо да се комбинира с лунната баня при пълнолуние?

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!