HEF диагностика на ауричното поле

Метод за диагностика на финни блокажи в потока на енергията. Уникален и разработен от д-р Стефи Недевска.

Същност

Този метод обобщава и стуктурира понятията, отнасящи се до потока на енергията към и от нас. Разглежда седемте основни слоя на ауричното поле, които съответстват на енергийните центрове, но не са идентични с тях. Осъществява се по радиестезичен метод от разстояние – не е нужно присъствие.

При всеки човек има специфика по която провежда и уползотворява енергията. Енергията тече винаги и постоянно като захранва духовните ни и материални измерения. Но при всеки на някакво ниво чистотата и отвореността са непостоянни, понякога повече или по-малко нарушени.

Цели

Първата задача на този метод е да установи нивото на което се “прекъсва” потока. Колко прекъснат е- частично или пълно. Съответно при частичното прекъсване дали е само на фино или и на материално ниво.

Втората задача е да разгледа по отделно двете нива- материално и духовно и как те си взаимодействат. Има ли връзка, каква е тя, на какво ниво.

Третата задача е да се установи провеждането на съзидателната енергия- има ли, накъде върви, какво твори. Има ли синхрон между плана на душата и плана на човека, доколко е в синхрон с мисията си.

Предимства

При една такава детайлна диагностика се откриват фини блокажи, които не са се манифистирали и следователно помага за тяхната корекции.

Приложение

Този метод е уникален и е разработен след дългогодишно обучение и практика. Отворен е за развитие и усъвършенстване спрямо всеки, който иска да работи с него.

В кабинет “В Сърцето” Пловдив можете да се диагностицирате повреме на консултация или по скайп/вайбър или имейл.

Диагностиката се придружава от план за лечение/ корекции на нарушенията.

За заявки пишете на astrostefka@ourplanet.cc  или +359 888 238 446

Цена  Предварително заплащане.

  • HEF диагностика с разясняваща параметрите консултация 50 лв.
  • Допълнително се заплаща такса от 20 лв. за индивидуална практика/терапия, приложена към горните две услуги /ако има такава/.

 

 

 

Comments

One Response to “HEF диагностика на ауричното поле”
  1. Кremi says:

    Благодаря за личната консултация. Успяхте да ми помогнете да стигна до най-истинската си същност, която някъде бях изхвърлила сякаш. Промяната е наистина осезаема след месец. Имате талант, щастлива съм, че мога да го съприживея. Лична е темата, но бих искала таланта на Стефи да докосне много хора.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!