Вечерен семинар за работа с кристали

Вечерен семинар в три части с лечебна групова практика- участие на живо и наличен също като онлайн запис за самостоятелна работа

  • Част първа:
  • Част втора:
  • Част трета:

Същност на семинара:

Вечерен семинар за запознаване със същината на кристалите и принципите за самостоятелна работа с кристали. Разпределен в три занятия.

Първо занятие: включва въведение в същината на кристалите, произход, структура, за какво служат. Практика за решаване на конкретна задача.

Второ занятие: включва работа с конкретни кристали, подходи, приложения

Трето занятие: включва лечебни мандали и есенции

Контакт на мейл: astrostefka@ourplanet.cc или  0888 238 446.

Такса участие 40 лв/за едно занятие с право на онлайн запис. Както и само закупуване на онлайн записа, без живо участие. ОТСТЪПКА: При участие в първо занятие- второто- 35 лв. При участие в първо и второ занятие- третото-30 лв.

Трите занятия са самостоятелни- може да изберете участие в една, две или три. В трите  ще се работи с три различни теми.  Препоръчително е да участвате пълноценно и в трите. ОТСТЪПКА:

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!