Живот в петото измерение или същността на измеренията

Живот в петото измерение, семинар Стефи Недевска

Хипопотамът на Борко, снимка Владимир Джувинов

Какво означава да живеем в Пето измерение? И какво всъщност е измерението? Колко са те и с какво се отличават и с какво познаването им може да ни помогне?

Ето един пример: Приключили сме една връзка, едни отношения, а нова няма и не се появява. Защо? Може би защото всъщност НЕ сме наистина приключили предната, нещо е останало непростено, недоизказано, някаква несигурност ни кара все още да останем невидимо свързани. Енергията на завършека, на края е енергията на първо измерение. В него винаги има посято ново зърно, зърно на новото начало, което е вече второ измерение. Но за да покълне наистина е нужно да се сложи ОКОНЧАТЕЛНИЯ КРАЙ, като да си получим дипломите и хвърлим фуражките от гимназията.  Когато се окажем в ситуация, която ни се струва че не се развива, стоим си като в блато, не мърда- като безработица, безпаричие и т.н., можем да погледнем на нещата енергийно и с помощта на разбирането за същността на измеренията, като структури на съзнанието,  да ги променим.

Темата за измеренията намирам за една от ключовите по пътя на духовно израстване и това, че тя бе поискана, много ме радва. Значи вървим уверено и израстваме в група и индивидуално към същността на духвното познание и в крайна сметка към себе си.

За илюстриране на темата сме подбрали един хипопотам.  

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!