Курс “Езотерично Таро”

ДАТА – следете за дати в календар

КУРС ЕЗОТЕРИЧНО ТАРО- НАВЛИЗАНЕ В ТРИЕДИНСТВОТО

Въведение

Общоприетите представи за Таро в по-голямата си част са погрешни и това не е случайно, а преднамерено заложено в системата Таро, която е повече от колода карти. За да откриеш и разбереш какво се крие в нея, е нужно да я разбулиш. За да разбулиш Таро е нужно да си достигнал до определено ниво на развитие и да си придбил качества и разбиране, подготвящи отварянето на третото око. С други думи да си се приближил до онова състояние на съзнанието, което е готово да преживее триединството, да преживее онова, която наричаме “рай на земята” или още пето измерение. По друг начин казано Таро е билет за петоизмерение.

ТАРО Е БИЛЕТ ЗА ПЕТО ИЗМЕРЕНИЕ

Мисия или какво е уникалното на тази система

Мисията на Таро е да разбули, отвори Третото око и да реа-активира способностите за ясновидство, ясноразбиране, ясноприсъствие.

Дарове или какво носи на ученика

Даровете, които носи Таро на посветения са МЪДРОСТ, РАЗБИРАНЕ, ТВОРЧЕСТВО.

Същност

Таро е система за духовно израстване. Чрез Таро тренираме третото око, чрез Таро отваряме третото око и активираме гени в ДНК, които през последните няколко хиляди живота са останали частично или пълно блокирани. Ето защо Тарото в дълбокия, езотеричен свой смисъл е ИНСТРУМЕНТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ, а не средство за предсказване.

Когато ученикът си постави за цел да гледа в бъдещето без да осъзнава, че бъдещето е именно продукт на настоящето, се озовава в полето на илюзията.

Когато ученикът осъзнава, че променяйки настоящето повлиява на бъдещето, тогава Таро се превръща в помощник на диагностиката на полето и лекарство за неговата хармонизация, балансиране и трансформиране.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕЗОТЕРИЧНОТО ТАРО СА:

1. Диагностика на настоящия момент, а не предсказване.

2. Лечение чрез трансформация,

3. Вдъхновение, чрез разбиране.

4. Мъдрост чрез организация и структуриране на познанието.

5. Творчество като изява на личната сила и отговорност да бъдеш съ-творец на реалността.

В древната система на Таро, за която не се знае конкретно откога произхожда, дали от Египет или Атлантида или отвъд това време, са заложени познания от кабалистичното дърво. Смята се, че Таро е създадено за да прикрие истината и да позволи на посветените да го използват в онези времена на мрак, които бележат историята на човечеството през последните няколко хиляди години. Освен принципите на Кабала, в Таро са заложени символи, които могат да бъдат разчетени с третото око, където се обработва информацията на символите и архитиповете. Таро работи още със силата на числата, цветовете, образите и за това ключов елемент в разбирането са картините, представящи колодата от карти. Съществуват множество колоди карти, включително ангелско Таро. На курса работим с класическата колода на Уайт.

Трансформиращата сила на Таро. Колодата на Уайт.

Трансформиращата сила на Таро. Колодата на Уайт.

В духовното израстване всеки рано или късно достига до етап, в който да започне да работи с третото око. Дали ще избере пътя на Таро зависи от произхода на душата. Тези, които се чувстват привлечени са души, които вече са работили с Таро, имат преживени животи в Египет или Европейските кралски домове в Средновековието и Ренесанса, където са ползвали символния език за да общуват с други посветени. Те са също души, които идват от Атлантида или сходни места в Галактиката и имат опитности в петоизмерна среда.

ТАРО Е НАУКА, която помага да се осъзнаят основните закони и принципи на изграждане на нашето битие и съзнание, така както Херметизмът ни е учил.

ТАРО Е ИЗКУСТВО, което води към преживяване на състояние на съзнанието, което наричаме РАЙ. Работейки с Таро развиваме качествата МЪДРОСТ И СЪЗИДАТЕЛНОСТ- двата най-мощни инструмента, които ни е дал Създателят за да бъдем себе си на земята и да изпълним предназначението си.

ТАРО Е СТРУКТУРА, който организира и подрежда в стойна система множеството файлове с натрупана информация от хиляди прочетени страници езотерична литература, от курсове, техники, методики и да се изгради стройна система, обслужваща настоящите цели на душата. Много ценно качество, когато в главата на ученика е настъпил хаоса от множеството обучения и информация.

Ето защо Таро е процес на развитие, а не храна, която да погълнем и да въздействаме на бъдещето. Чрез Таро хармонизираме настоящето, за да съ-творим едно по-добро бъдеще, а не обратно.

Вървим по път, който е индивидуален и при всеки се развиват различни процеси на осъзнаване и това е едно много вълнуващо преживяване!

КАРТИТЕ ТАРО

Картите Таро са неизменна част от обучението в системата Таро и се състоято от 78 бр . Организирани в групи и повечето номерирани. Голяма аркана състояща се от 22 карти, четири бои, дворцови карти. На курса работим с класическата колода на Уайт.

Обучението по Таро се е предавало от уста на уста и затова добра и литература по въпроса почти не се намира. Има само личен опит, който повреме на курса ще споделяме.

КУРС ПО ТАРО

Обучението протича в три варианта- кратък курс от два дни на живо, пълен курс в рамките на 1 година- на живо или онлайн. Пълният курс се състои се от 10 занятия в продължение на 10 месеца, по едно занятие в месеца в рамтике на 60 мин. съдържащи теми по кабала, нумерология, символика разпределени така:

1. Въведение в света на Таро- 1 занятие

2. Голяма аркана- 4 занятия

2. Малка аркана- 4 занятия

3. Дворцови карти- 1 занятие

4. Допълнителни две занятия по желание и за практика

По време на занятията се дават насоки за изучаване, но самостоятелната работа остава ключова за навлизането в по-дълбоки води на разбиране. Занятията са придружени от материал с есенцията на преподаваното. За целта е нужно да имате възможност да разчитате PDF файлове на своя компютър.

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЕ

кратък курс от два дни на живо- групово занятие- първи ден: включва въведение и голяма арканал втори ден: малка аркана и дворцови карти

годишен курс онлайн или на живо- групово или индивидуално

Всеки може да избере своя начин.

ТАКСА УЧАСТИЕ

кратък двудневен курс

годишен курс индивидуално участие

годишен курс групово участие

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Изпращайте на email: astrostefka@ourplanet.cc като посочите вида на предпочитано обучение- индивидуално или групово, онлайн или на живо, вида на заплащане, също опишете до каква степен познавате Таро и причината за избора си, Вашите лични цели.

В обратен имейл ще получите потвърждение за включване в обучението, дата и час на първо занятие, указания за заплащане на таксата. Ако имате нужда от повече потдробности обадете се на 0888 238 446.

МАТЕРИАЛИ

Колодата карти на Уайт, които е нужно сами да си набавите. Всяко занятие се придружава от писмена презентация с най-важните акценти на темата, за онлайн участници презентацията е във PDF формат, за участници на живо- по желание може на хартия.

Ако участвате онлайн- нужна е добра интернет връзка, компютър или устройство за работа със скайп и възможност за четене на PDF файлове.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА

На живо – в Пловдив, кабинет “В Сърцето” Пловдив, ул. “Братаница” 14, партер

Онлайн- скайп, astrostefka

Явяването за начало на занятие е минимум 10 минути преди определения час. Ако участвате онлайн чакате повикване от водещия. Нужно е също предварително да сте изпратили покана за сприятеляване, в която в съобщение да посочите име и занятие.

Двудневният курс се провежда събота и неделя от 10.30 до 17.30 ч. в кабинет “В Сърцето” Пловдив, ул. “Братаница” 14

Месечното занятие продължава 60 мин. Датата и часа за провеждане на занятията се уговарят съобразно възможностите на всеки в групата.

 

 

 

Comments

2 Responses to “Курс “Езотерично Таро””
  1. Yana says:

    Здравейте!
    Пиша от чужбина и бих искала да разбера дали провеждате онлайн курсове.
    Благодаря!
    Поздрав! Яна Георгиева

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!