Курс “Успешен глас”

Курсът  е предназначен за хора, които искат да подобрят своята артикулация, дикция и изказ, както и да преодолеят страха от говорене с микрофон и пред публика с цел подобряване на комуникативните способности, по-добра перспектива при намиране на работа и успешни интервюта, презентация на продукти, развиване на лекторски умения, бъдещи общественици и политици, или просто разгръщане на потенциала чрез правилен изказ. Ако се чувствате неразбрани, или по-някакъв начин неоценени е възможно да има недоизказаност или недобра структурираност на речта ви. Този курс разгръща потенциала на гърления център и с това увеличава възможността за себереализация и удоволетвореност. Ръководи се от  медийни специалисти с дългогодишен опит и уникална методика на преподаване с достъпност и индивидуален подход. Ръководители на курса: Радомира Михова и Евтим Чакъров. Гостуващ актьор /изненада и бонус:)

СТРУКТУРА НА КУРСА:

Състои се от две нива в два уикенда на месеца. Провежда се в София и Пловдив.

Повече подробности на сайта на организаторите.

СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕМИ:

  • Диагностика на ГЛАСА
  • Диаграма на ИЗКАЗА
  • Дишане- изработване на правилно, диафрагмено дишане.
  • Трениране на издръжливост
  • Техники за отпускане на тялото и гласовия апарат
  • Лицева гимнастика
  • Артикулация и дикция – практическа работа по сила на гласа, тембър, динамика, емоционална характеристика,  паразитни думи, лапсуси и диалектни форми, дефекти
  • Игра с гласа – различните емоции        
  • Запис и работа с различни видове текст

   ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: виж формуляра на сайта на организаторите.

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!