Курс “Холистична практика- как да открия свой кабинет”

Провежда се в Пловдив, кабинет “В Сърцето”

Дата: Сформира се група за двудневен присъствен курс събота и неделя в един от уикендите между 15 юли и 15 септември. Пишете на astrostefka@ourplanet.cc или се обадете на 0888 238 446 ако проявявате интерес.

СЪЩНОСТ НА КУРСА:

Този курс е предназначен за всички, които имат желание да открият своя лечебна практика и да работят самостоятелно, както и за такива вече имащи такива практики в холистичната терапия или обучение. Курсът е сформиран по желание на участниците и включва теория и практика по темите: 1. Как да водим групови медитации. 2. Как да организираме семинари, курсове, и други форми на обучение. 3. Как да се представяме и привличаме хората, които имат нужда от нашите услуги и продукти. 4. Как да управляваме финансиите си успешно. 5. Като цяло как да бъдем успешни. В този си формат курсът е уникален! И от полза за да подобрим уменията си да лекуваме и обучаваме. Предвиждаме групова работа и индивидуална работа, в която ще сменяме ролите си докато се обучаваме. Подробно ще огледаме всички препядствия, на които се натъкваме- общите ни и индивидуалните ни грешки и бариери. Всеки участник ще подготви собствен план за действие.

Изисквания към участниците: Да имат квалификация по някаква система- университетско обучение- примерно психология, медицина или друг вид терапевтична практика- Шамбала, Рейки, Каруна и т.н.

Заявки за участие се приемат на имейл astrostefka@ourplanet.cc

Такса участие общо за двата дни 250 лв.  Инициираните в Шамбала  и/или 13 Д, получили своите инициации в кабинет “В Сърцето” ползват 10% отстъпка.

Адрес: Кабинет “В Сърцето” Пловдив, ул. Братаница 14, партер

Comments

One Response to “Курс “Холистична практика- как да открия свой кабинет””
  1. Здравейте
    Издавате ли диплома?

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!