Семинар “Интеграция на материалната и духовна перспектива. Тяло-дух.”

Двудневен практически семинар за личностно израстване и синхронизиране с възможностите на 2017. София.

Дати: 29 и 30 юли /събота и неделя/ 2017. събота от 10.30 до 16 ч. неделя от 9.30 до 14.30 ч. Включена обедна почивка.

При наличие на свободни места се допуска участие само в събота. Eдно свободно място!

ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В СЕМИНАРНАТА РАБОТА:

  1. Работа с измеренията.
  2. Интеграция на мултиизмерното/паралелно съществуване.
  3. Освобождаване на съпротива.
  4. Придвижване към нови нива на отговорност.
  5. Приемане на Божествения план.
  6. Единение и свързаност.
  7. Отключване на таланти, способности и потенциал.

СЪЩНОСТ: Този семинар е практически и предназначен за лично израстване и за придвижване напред в прехода към по-високо вибрационно ниво на съществуване. Провежда се в група и протича според индивидуалните потребности на всеки. Има основна цел: да освободи съпротивата към новите нива на Божествена осъзнатост, която съзнателно и подсъзнателно поддържаме и която съпротива се проектира в начина, по който са оформени телата ни /мастни депа, целулит и физически заболявания/ и в начина по който се движи животът ни като проблематика- блокажи, неяснота, неудоволетвореност и т.н. Друга важна цел е интегрирането на материалната ни същност- онова, което е тук на земята и преживява, и онова, което е там, горе и което отразява Божествения ни план на развитие. Мятането между двете перспективи създава усщането за откъснатост и неудоволетвореност, като резултат води до деизнтеграция на душата и тялото, недостатъчно вкореняване и заземяване и следователно пречи на реализирането на потенциала и целите на душата. Нашата задача е да осъзнаем своето единство, което е резултат от осъщесвената свързаност и да отворим вратата към Божествените нива и отключим способностите си да използваме безграничния потенциал на Вселената за реализиране на целите на душата и разгръщане на способностите ни. Всеки един има таланти, но те могат да останат заключени когато двете ни същности живят разединени и се мятаме между материята и духа. Ето защо този семинар е важен за всеки, който е достигнал някои от описаните по-горе състояния и е готов да се придвижи към новите нива на осъзнатост и интеграция на измеренията.

Картинка: Интеграция- да кликне осъзнатото.

Работим в два последователни дни, с духовни помощници, с кристали и кристални есенции, с карти и други помощни средства. Постигаме резултати според собственото си ниво на позволение.

ПОДГОТОВКА:

1.Участниците е добре да дойдат подготвени- енергийно пречистени и осмислили нивото на позволение според описаните по-горе тематични задачи.

2. Да носят личните си енергийни помощници/атрибути: кристали, карти или други символи, които използват в ежедневната си енергийна практика.

3. Да носят също по две лични снимки направени по което и да е време от живота: едната, уловила състояние на радост и щастие, другата- снимка, запечатала момент, в който сме преживявали нещо трудно и драматично. Снимките могат да бъдат както на хартия, така и на електронен носител.

4. Да се явят за начало на семинар 30 минути преди обявения старт.

МЯСТО: София, кв. Красна поляна, ул. “Кубан” 2 (до бившия Пени маркет).  Последна спирка на трамвай 10 (около 200 м.) и предпоследна спирка на автобуси 72 и 77 (около 100 м.). На паркинга на бившия Пени маркет (около 60 м.) без проблем може да се паркира безплатно. Домакин: Елеонора Магдалинова тел. (+359 87) 847 5856

ДАТИ: събота 29 юли от 10.30 до 16 ч., неделя 30 юли от 9.30 до 14.30 ч.

Такса участие: 100 лв. Платими авансово 30 лв. до три дни преди датата, останалите на място. Всички участници в Софийския семинар мултиизмерна реалност ползват 10% отстъпка.

При наличие на свободни места се допуска участие само в съботния ден на цена 65 лв.

Внимание: Местата са ограничени до 15 човека. Мястото се гарантира след заплащане на авансовата сума. Предимства имат участниците в Софийския семинар мултиизмерна реалност, проведен на 16ти октомври 2016.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

Да заявите, да проверите дали има налични места и за уточнение вариантите на вашето участие, моля, пишете на email: astrostefka@ourplanet.cc

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!