Семинар “Уплътняване и връзка с реалността”

Вечерен семинар в три части с лечебна групова практика

Място: София, ул. Три уши 103, Академия ДАЯ, партер / метростанция Константин Величков, изход пазара Димитър Кирков/. тел 0888 238 446

 

Същност на семинара:

Уплътняване е термин, свързан с живота в материално тяло с пълноценно взаимодействие с реалността. Което позволява материализация. Необходимостта от лечебни практики в тази посока се породиха поради преимущественото съществуване в последно време във виртуална реалност. Измислица, бягство от реалността е пагубна посока. При разработване на трайни механизми човек се откъсва от силата си, от способностите си и в резултат и от себе си.

Плътност, синхронност и взаимодействие на всички изграждащи блокчета на човешкия потенциал е задачата, която си поставяме.

По друг начин казано: търсим отговор защо уж всичко правим, а нищо не се реализира, случва, или материализира както си го мислим. Защо се разминаваме с вижданията си, къде отива силата ни?

Този семинар е практичен! И много личен!

Записване на мейл: astrostefka@ourplanet.cc  0888 238 446. Такса участие- 40 лв/за една част на живо или като запис. Трите части са самостоятелни- може да изберете участие в една, две или три. В трите части ще се работи с три различни нива/аспекта. Препоръчително е да участвате пълноценно и в трите. Таксата при участие в трите прогресивно намалява- виж по-долу.  Моля, запишете се предварително с мейл или обаждане по телефона!!! След като изпратите заявка ще получите потвърждение за участие и указания.

Отстъпка: Ако сте участвали в първата част /40 лв./, втората за вас ще бъде е 35 лв. –ползвате 5 лв отстъпка, а ако участвате и в третата- третата 30 лв. Така при участие и в трите части обща сума от 105 лв. или ползвате 15 лв. отстъпка.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!