Семинар “Уплътняване и връзка с реалността”

Вечерен семинар в три части с лечебна групова практика- онлайн запис

 

Същност на семинара:

Уплътняване е термин, свързан с живота в материално тяло с пълноценно взаимодействие с реалността. Което позволява материализация. Необходимостта от лечебни практики в тази посока се породиха поради преимущественото съществуване в последно време във виртуална реалност. Измислица, бягство от реалността е пагубна посока. При разработване на трайни механизми човек се откъсва от силата си, от способностите си и в резултат и от себе си.

Плътност, синхронност и взаимодействие на всички изграждащи блокчета на човешкия потенциал е задачата, която си поставяме.

По друг начин казано: търсим отговор защо уж всичко правим, а нищо не се реализира, случва, или материализира както си го мислим. Защо се разминаваме с вижданията си, къде отива силата ни?

Този семинар е практичен! И много личен!

Контакт на мейл: astrostefka@ourplanet.cc или  0888 238 446. Такса участие- 40 лв/за една част /онлайн запис. Трите части са самостоятелни- може да изберете участие в една, две или три. В трите части ще се работи с три различни нива/аспекта. Препоръчително е да участвате пълноценно и в трите.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!