7 дена, 7 чакри, 7 звездни практики за самолечение

ОНЛАЙН КУРС

Провежда се в 7 вечери от 20 до 21 ч. през един или повече дни по скайп astrostefka@ourplanet.cc

ДАТИ: Начало на курса- предстои уточняване със занятия в следните дни:

понеделник- корен

сряда- свещен център

петък- слънчев диск

неделя- сърдечен център

понеделник- гърлен център

сряда- трето око

петък- корона

УЧАСТНИЦИ: Минимален брой 2ма, максимален 7 свързани в скайп група.

Същност на курса:

С този курс фокусираме вниманието си върху всеки от основните 7 центъра за да осмислим психологията на проблематиката и развитията в тях като път на израстване. Навлизаме в нови нива на дълбочина и осъзнатост за произхода, развитието, дефинирането и проявлението на тези центрове в живота ни. Тяхното участие в сформиране на идентичността ни и начина, по който реализираме потенциала си. Основната ни задача е да осъзнаем някакъв съществен детайл, който формира бронята, спънката, на потока на енергия в оригиалния му план.

Съществена част от работата ни е свързана с енергийна практика на самолечение на седемте нива на проявление от корена до короната в медитации ръководени онлайн. Към това всеки участник ще има ангажимента да изготви личната си стратегия на лечение за периода на курса и отвъд.  Предимствата на участието в този курс е неговата ударна сила и фокусираност последователно във всеки от седемте центъра като се започне от корена към короната.

Този курс е авторски, създаден и ръководен от Стефи Недевска, в него се концентрирани и филтрирани всички познания и опитности от повече от 20 години лечебна и преподавателска практика.

Всяко занятие на курса се състои от кратка теоритична част и основна лечебна част в медитация с онлайн група. Времетраене на курса: 420 минути/ 7 лебечни часа.

Условия за участие:

  1. Наличие на скайп регистрация и възможности за разчитане на pdf файлове. Компютър с добър интернет и добър звук.
  2. Заявката за участие включва: две имена и скайп име, с което ще участвате, както и предпочитания начин на заплащане- банков превод, ипей или наложен планеж по Еконт. След като получите отговор -потвърждение за включване в групата е нужно да изпратите покана за приятелство на astrostefka- най-късно до 24 часа преди началото на първото занятие и авансово да заплатите таксата участие по указания в обратния мейл начин.
  3. За начало на занятието е нужно да се явите 10 мин преди обявения час и да сте онлайн за осъществяване на проба. Тествайте качеството на интернет връзката и звука преди да се включите! Ако не чувате добре или интернетът ви прекъсва няма как да се промени това в последния момент.
  4.  Бъдете точни, закъснения не се допускат за участие.
  5. Групата се сформира при налични поне двама участника и максимум седем. Желателно е участие в целия курс за да има ефект на цялостност на лечението. По изключение и при наличие на свободни места се допуска единично участие.
  6. Уважавайте авторските права- никаква част от този курс не се ползва и предоставя без изричното съгласие на автора.
  7. По време на работата с този курс участвайте всеотдайно през всичките планирани 14 дни- така резултатът има шанс да бъде вашата лична стъпка напред в осъзнатостта на любовта без условия.
  8. И накрая- невидимата нишка водеща ни по този път е любовта към Себе си. Повече любов към себе си- повече от всичко!

Такса участие: За целия курс 77 лв. платими на два пъти. Първа вноска преди началото на курса, втора вноска преди началото на втората седмица. При наличие на свободни места се допуска участие само в едно занятие на цена от 17 лв.

За заявки: пишете на astrostefka@ourplanet.cc

 

 

 

 

 

 

Включва кратка теоритична част за настройка и фокусиране на вниманието и проблематиката в центъра

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!