Онлайн курс: “777” – 7 дена, 7 чакри, 7 звездни практики за силата на проявлението

ОНЛАЙН КУРС за освобождение на задържащия поток и проявление на силата в нас- можете да ЗАКУПИТЕ НА ЗАПИС като онлайн курс за самостоятелна работа, или да участвате на живо /индивидуално обучение/ или група. Заявете участие на живо индивидуално или групво на e-mail: astrostefka@ourplanet. cc или закупете готов онлайн пакет на курса на същия мейл.

Провежда се в група  7 вечери от 19 до 20 ч.  по скайп astrostefka@ourplanet.cc в продължение на 7 седмици в два последователни месеца.

ДАТИ: няма обявена дата за група

Първо занятие- Корона-Кой съм аз?

Второ занятие- Трето око-Какво виждам?

Трето занятие- Гърло-Как се изразявам?

Четвърто занятие- Сърдечен център-Как се приемам?

Пето занятие- Слънчев сплит- Как се дефинирам?

Шесто занятие- Свещен център. Кок се удоволетворявам?

Седмо занятие- Корен-Как се съхранявам?

Същност на курса:

С този курс в продължение на 7 седмици фокусираме вниманието си върху всеки от основните 7 центъра и осмислим психологията на вибрацията, която преминава през всеки център в двете посоки- като ток на освобождаване, разгръщане и като ток на концентриране и проявление.  Целите на курса се отнасят от една страна към навлизаме в нови нива на дълбочина и осъзнатост за произхода, развитието, дефинирането и проявлението на тези центрове в живота ни. А от друга – на тяхната роля в проявлението на уникалността, чрез която  реализираме потенциала си. Основният ни подход е фокусиран в детайла и като резултат постигаме нови нива на възможности за работа с енергия и по-конкретно учим се как да я използваме, как да я пре-творяваме в реалността. С други думи търсим отговора на въпроса: КАК ТОЧНО МАТЕРИАЛИЗИРАМ?

Всяко занятие на курса се състои от кратка теоритична част, лечебна част с упражнения и други медитативни форми в онлайн група и задачи за домашна работа.

Структура на занятието:

Теория: характеристики и особености на енергийния център:

качества, демони, права, идентичност, съответствия, задачи, изяви като прекомерност и недостатъчност

Практика: Техники за лечение и промяна

Задание: Стратегия за осъзнаване и себелечение

Към това всеки участник има ангажимента да работи самостоятелно по зададени упражнения и в края на курса да изготви личната си стратегия за движение напред и реализация на своите цели.  Предимствата на участието в този курс е неговата ударна сила и фокусираност последователно във всеки от седемте центъра като се започне от  короната и се върви към корена- от идеята към нейното проявление.

Този курс е авторски, създаден и ръководен от Стефи Недевска, в него се концентрирани и филтрирани всички познания и опитности от повече от 20 години лечебна и преподавателска практика.

Същественото и различното в този курс  в ангажираността на всеки участник по изпълнение на заданията като “домашна работа” и продължение на занятието в реални условия.

Условия за участие:

  1. Наличие на скайп регистрация и възможности за разчитане на pdf файлове. Компютър с добър интернет и добър звук.
  2. Заявката за участие включва: две имена и скайп име, с което ще участвате, както и предпочитания начин на заплащане- банков превод, ипей или наложен планеж по Еконт. След като получите отговор -потвърждение за включване в групата е нужно да изпратите покана за приятелство на astrostefka- най-късно до 24 часа преди началото на първото занятие и авансово да заплатите таксата участие по указания в обратния мейл начин.
  3. За начало на занятието е нужно да се явите 10 мин преди обявения час и да сте онлайн за осъществяване на проба. Тествайте качеството на интернет връзката и звука преди да се включите! Ако не чувате добре или интернетът ви прекъсва няма как да се промени това в последния момент.
  4. Бъдете точни, закъснения не се допускат за участие.
  5. Изключете звука на микрофоните си и изчакайте да бъдете набрани от водещия. Не звънете вие, бъдете търпеливи.
  6. Групата се сформира при налични поне трима участника и максимум седем. Желателно е участие в целия курс, за да има ефект на цялостност на лечението. По изключение и при наличие на свободни места се допуска единично участие.
  7. Уважавайте авторските права- никаква част от този курс не се ползва и предоставя без изричното съгласие на автора.
  8. По време на работата с този курс участвайте всеотдайно през всичките планирани дни- така резултатът има шанс да бъде вашата лична стъпка напред в осъзнатостта на любовта без условия.
  9. И накрая- невидимата нишка водеща ни по този път е любовта към Себе си. Повече любов към себе си- повече от всичко!

Такса участие:


Вариант 1: участие в група /заявявате желание и чакате дата/

За група целият курс е на цена 232 лв. (при цена на занятие от 44 лв ползвате отстъпка от 76 лв.)  платими на три пъти: първа вноска от 77 лв преди началото на курса, втора вноска от 77 лв. преди началото на четвърто занятие и трета вноска от 78 лв. преди началото на шесто занятие. ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА при заплащане наведнъж преди началото на курса:  цена: 195 лв. / допълнителна отстъпка от 37 плюс посочената по-горе 76 лв или общо 113 лв!/ По изключение и при наличие на свободни места се допуска участие в едно занятие на цена от 44 лв. При доплащане и включване в останалите занятия- не ползвате калкулираните отстъпки.


Вариант 2: индивидуално и самостоятелно участие /заявявате желание и се насрочва занятие/

При индивидуално обучение цената е по 44 лв. на занятие без допълнителни отстъпки.


Вариант 3: закупувате запис на онлайн курса и работите самостоятелно в желано време. За  закупуване запис на курса за самостоятелна работа : за едно занятие 25 лв. , за целия курс 105 лв.

Записът ще бъде активен за вас в продължение на 3 месеца!


И при трите варианта:

Заплащането се осъществява по банков път, в офисите на Изи пей в брой или онлайн системата на epay.bg. Указания и данни за плащане получавате в мейл след изпратена заявка за участие.

За заявки и въпроси: пишете на astrostefka@ourplanet.cc  В обратен мейл ще получите указания за плащане и потвърждение дали сте включен в групата.

На добър час, група, поела по пътя на Майсторството :)

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!